מר דמיטרי גלפה Dimitriy Glefa

יועץ תומך - החברה הכללית
02-5881021
בניין מדעי הרוח, חדר 4115. קבלה בימי א', ב' ו-ד'.
hum.adviser@mail.huji.ac.il