מר דמיטרי גלפה Dimitriy Glefa

מר
דמיטרי
גלפה Dimitriy Glefa
יועץ תומך - החברה הכללית
בניין מדעי הרוח, חדר 4115. קבלה בימי א', ב' ו-ד'.
02-5881021
hum.adviser@mail.huji.ac.il