פרופ' עופר אשכנזי

פרופ'
עופר
אשכנזי
סגן הדיקן להוראה |
פרופסור בחוג להיסטוריה
בניין מדעי הרוח, חדר 6508
02-5883776
ofer.ashkenazi@mail.huji.ac.il