פרופ' דני אטאס

פרופ'
דני
אטאס
ראש המכון למדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה
daniel.attas@mail.huji.ac.il