מר משה אפרתי

מר
משה
אפרתי
עוזר טכני למחשוב ומולטימדיה
בניין מדעי הרוח, חדר 4102
02-5880450
mosheef@savion.huji.ac.il