מר משה אפרתי

עוזר טכני למחשוב ומולטימדיה
02-5880450
בניין מדעי הרוח, חדר 4102
mosheef@savion.huji.ac.il