גב' מאיה בן-שמחון

מנהלנית סגל אקדמי
בניין מדעי הרוח, חדר 5414
02-5883720
mayabe@savion.huji.ac.il