פרופ' סטיב (שמואל) פסברג

ראש המכון למדעי היהדות
בניין רבין, משרד: 2212
steven.fassberg@mail.huji.ac.il