פרופ' ישראל יובל

ראש בית הספר מנדל
בניין מנדל, חדר 420
02-5881943
israely@savion.huji.ac.il