פרופ' סטיב פסברג

ראש המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
בניין רבין חדר 6001
steven.fassberg@mail.huji.ac.il