מר יוסי שמש

מתאם מחשוב
בניין מדעי הרוח, חדר 4103
02-5883536
yossis@savion.huji.ac.il