גב׳ אנה לפידוס

מנהלנית לענייני הוראה ותלמידים
| רכזת ועדת הוראה
חדר 4317
02-5883714
שעות קבלה: בתיאום מראש
humanities@savion.huji.ac.il | teach_committee@savion.huji.ac.il