גל שפירא

עורך אתרים
אתר הפקולטה למדעי הרוח | החוג לאנגלית | בלשנות | היסטוריה | היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו | יידיש | לימודי יהדות | לימודים קלאסיים | לימודים רוסיים וסלאוויים | הלשון העברית | מדעי הקוגניציה | מחשבת ישראל | מקרא | ספרות עברית | פילוסופיה | שפה וספרות גרמנית | רביבים | התכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים | היחידה לאנגלית כשפה זרה
humweb1@savion.huji.ac.il