גב' טניה שרם

רכזת אתרי האינטרנט ועורכת אתרים
החוג לאנגלית | בלשנות | היסטוריה | היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו | יידיש | לימודי יהדות | לימודים קלאסיים | לימודים רוסיים וסלאוויים | לשון העברית | מדעי הקוגניציה | מחשבת ישראל | מקרא | ספרות עברית | פילוסופיה | שפה וספרות גרמנית | רביבים
02-5880450
ruahwebsites1@gmail.com