גב' ורדה שוורץ

גב'
ורדה
שוורץ
רכזת מחקרים
בנין מדעי הרוח, חדר 4109
02-588505
vardas@savion.huji.ac.il