פרופ' רוני יגר-גרנות

פרופ'
רוני
יגר-גרנות
ראש המכון לאמנויות
roni.granot@mail.huji.ac.il