פרופ' גל ונטורה

ראש המכון לאמנויות
בנין מדעי הרוח, חדר 6830
gal.ventura@mail.huji.ac.il

חוקרת אמנות מודרנית. מתמחה בהיסטוריה התרבותית של האמנות הצרפתית במאה ה-19.

מחקריה מתמקדים בנקודות ההשקה בין תרבות חזותית ובין רפואה, ועוסקים בהיסטוריה של המשפחה, אימהות, הנקה, כאב, מוות ושינה.