פרופ' הגר סלמון

ראש המכון לאמנויות
בניין טרומן, חדר 310. שעות קבלה: יום ג' 16:00-15:00 בתיאום מראש
02-5882304
hagar.salamon@mail.huji.ac.il
ראש תכנית המוסמך בחקר פולקלור ותרבות עממית, מופקדת הקתדרה לפולקלור ע"ש מקס ומרגרטה גרונולד, ועמיתת מחקר במכון ע"ש הרי ס' טרומן לקידום השלום. תחומי מחקרה כוללים היבטים סמליים וטקסיים בתרבות עממית, פולקלור של קבוצות אתניות בישראל תוך התמקדות בחקר תרבותם העממית של יהודי אתיופיה; פולקלור בין קבוצתי; תרבות עממית ומגדר; פולקלור בזירות ציבוריות ופרטיות בישראל בת זמננו.