פרופ' ניסים אוטמזגין

פרופ'
ניסים
אוטמזגין
דיקן הפקולטה למדעי הרוח |
פרופ' בחוג ללימודי אסיה
החוג ללימודי אסיה
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883717
deanhum@savion.huji.ac.il