גב' דוחא מוחתסב Duha Muhtaseb

גב'
דוחא
מוחתסב Duha Muhtaseb
יועצת תומכת - החברה הערבית
בניין פרנק סינטרה, קומה 4, חדר 460. קבלה בימי א' 15:30-8:30, יום ד' 12:00-9:00, יום ה' 18:00-12:00
02-5880263
ase-hum.tutoring@mail.huji.ac.il

רשימת החוגים אשר באחריות החונכת (לחונכות קבוצתית ולחונכות פרטנית):

היסטוריה | לימודי אסיה | לימודי האסלאם והמזרח התיכון | מדעי הדתות | מדעי הקוגניציה והמוח | מוסיקולוגיה | פילוסופיה | שפה וספרות ערבית | תולדות האמנות | תולדות התאטרון | תכנית הלימודים הרב תחומית