פרופ' ניסים אוטמיזגן

ראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה
בניין מדעי הרוח, קומה 5, גוש 3, חדר 5333
nissim.otmazgin@mail.huji.ac.il