מר אריק מרציאנו

רכז בניין, גושים 8-5
בניין מדעי הרוח, חדר 4207
02-5882030
arikm@savion.huji.ac.il