גב' אורית רחמני

רכזת פרויקטים
בניין מדעי הרוח, חדר 5410
02-5883854
orita@savion.huji.ac.il