מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הרפואה והטכנולוגיה