הכנס הבין-אוניברסיטאי לחקר הספרות העברית: הפנטסטי, הקדום והמופלא בספרות העברית