הזמנה להרצאה - פרופ' גיוזו וורש

תאריך: 
ג', 10/12/2019

מיקום: 
כיתה 300, המכון לארכיאולוגיה

מתכבדים להזמינכם להרצאה (באנגלית) של פרופסור גיוזו וורוש

להזמנה לחץ כאן

Excavations at the Fortified Royal Palace of Machaerus in Moab (חפירות בארמון המבצר המלכותי במכוור שבמואב) Professor Győző Vörös Hungarian Academy of Arts Studium Biblicum Franciscanum Jordanian Department of Antiquities Tuesday December 10th 2019, at 10:30 The Institute of Archaeology, Mt. Scopus, Room 300

יום שלישי, 2019.12.10 ,ב- 30:10 בכיתה 300 ,במכון לארכיאולוגיה

מרצה: 
פרופ' גיוזו וורש