רשימת הדוקטורים החדשים לשנת תשפ"ב

ואלה שמות 37 הדוקטורים החדשים בתחומי מדעי הרוח שיוכתרו ביום שני, 13 ביוני 2022, על ידי נשיא האוניברסיטה, הרקטור והסינט בתואר ד"ר לפילוסופיה:

מירי אבישר | ספרות כללית והשוואתית | מסעות עקלקלים: מחקר השוואתי של ״נפשות מתות״ ו״מובי דיק״

תמרה אברמוביץ' | תולדות האמנות | הארת שוליים: כוחן החומרי והסמלי של מסגרות המאה השמונה עשרה בצרפת

אלי אושרוב | לימודי האסלאם והמזרח התיכון | בעיית פלסטין, השאלה היהודית ופתרונות פוליטיים נשכחים: נקודת המבט הערבית 1908–1948

נטע אמיר | היסטוריה | התהוות דרך הייסורים בירושלים הממלוכית: תפיסה, הגדרה וחוויה של מרחב דתי

נדיה ביידר | היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו | שינויים דתיים: גורמים והשפעות

עמנואל בלוך | מחשבת ישראל | צניעות: הלכה, מטה-הלכה והתפתחות היסטורית במאה העשרים              

ליטל בלינקו | לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים | ניתוח השיח והנרטיב של סיפורי עם בלאדינו מראשית המאה ה-20

אייל ברלוביץ | לימודי האסלאם והמזרח התיכון | המטה הכללי העות'מאני בזמני שלום ובעיתות מלחמה , 1860–1913

סיון גוטליב | תולדות האמנות | אמנות הריפוי: כתבי יד עבריים רפואיים מאוירים מימי הביניים המאוחרים           

קווין גראסו | הלשון העברית | פעלי שפיטה בעברית מקראית: ניתוח סמנטי לקסיקלי                                    

הלל גרשוני | תלמוד והלכה | ברייתות המקבילות לתוספתא בתלמוד הבבלי (מסכתות בבא בתרא וסנהדרין)

נעמי הלברטל | היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו | נשים אלו חביבות לנו יותר במיתתן: נשים, אלימות מינית וג'נוסייד       

אגי ויטיך | מדע הדתות | היוגה שלה: איינגאר יוגה מוכוונת נשים – בין חדשנות למסורת              

אלנתן חן | הלשון העברית | סוגיות בתורת הלשון של ר' יונה אבן ג'נאח                           

שירה טל | מדעי הקוגניציה והמוח  | התפקיד של רמזים יתירים בלמידת שפה                                               

שרון טוראל | מוסיקולוגיה | היבטים היסטוריים ועקרונות אסתטיים בריקוד המצרי בקהיר בשנות הארבעים של המאה העשרים

בועז כהן הנגבי | מוסיקולוגיה | הזדהות מוזיקלית: מחקר בינתחומי של המושג ותרומתו האפשרית לעבודה עם מקרים של הזדהות טוטאלית באמצעות אימפרוביזציה מוזיקלית בהקשר טיפולי

עדי לבני | היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו | האוניברסיטה העברית בפלשתינה המנדטורית: היסטוריה יחסותית (1918–1948)                                                                                          

עמית לוי | היסטוריה | מזרח חדש: מזרחנות יהודית-גרמנית בפלשתינה/ישראל, 1926–1963

מאור לוי | היסטוריה | ארדוף, אשיג, אחלק שלל (שמות ט"ו 9): צה"ל וטנקי השלל - ממלחמת סיני ועד לנגמ"ש האכזרית

ילנה לוצ'ין | בלשנות | פעלי-"זיך" ביידיש בפרספקטיבה אזורית: טיפולוגיה ווריאציה        

טל מאיר גלעדי | פילוסופיה | אמת וסופיות הפילוסופיה של הגל בדבר סופיות הקבועה מושגית   

ריצ'ארד  מדינה-רמוס | הלשון העברית | סדר המילים במשפט הפועלי בלשון העברית של מגילות מדבר יהודה

תמר מלינוביץ | מדעי הקוגניציה והמוח | תהליכי זיכרון עבודה ואימון זיכרון עבודה באוכלוסייה הכללית ובדיסלקציה

פרנסיסקו מרטינז | מקרא | אוצרות אבודים: ריקון האוצרות בספר מלכים - ניתוח ספרותי

יונתן נחנסון | פילוסופיה | זיכרון: תהליך ומנגנון                                                                                                   

דבורה סטורק | מקרא | מואביה תבוא בקהל ה'דיון אינטרטקסטואלי במגילת רות                                           

אביב ספקטור-שירץ | היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים | נסמכות ללא רדוקציה: שלושה דיונים על המגבלות ששמירה על נסמכות מטילה על תיאוריות גוף-נפש לא רדוקטיבית

נעמה סרי-לוי | היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו | יהדות פולין שעוד לא אבדה: היבטים בחיי הפליטים היהודים-פולנים בברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה

טליה עבו | אנגלית | אשמה וספרו של ג'יימס ג'ויספיניגנז וייק 

שין-ג'י פרנג | הלשון העברית | התרגום הארמי לשיר השירים מהדורה ביקורתית ועיונים בנוסח ובלשון    

אמיר שומרוני | יידיש | קדיה מולודובסקי: ביוגרפיה ספרותית 

יאיר שגב | מקרא | החוק וההיסטוריה: עיון ביחסי ספר דברים וקובץ החוקים שבו (דברים י"ב – כ"ו) והעריכה בספרי נביאים ראשונים    

הגר שלו | לימודי אסיה | הגוף ההאטה יוגי - בין תפיסות ימי הביניים לתפיסות מודרניות                              

רות שטרן | הלשון העברית | הכתיבה הפורמלית בעברית החדשה המוקדמת: משונות לשונית להתגבשות סטנדרט                                                                                                   

נעמי שמחוני | תולדות האמנות | אדריכלות בתי כנסת במדינת ישראל בשני עשוריה הראשונים: בנייה דתית בעידן חילוני

דפנה שרייבר | מחשבת ישראל | רבי ישראל אלטר וגור בישראל: אמונות, ערכים ופוליטיקה חסידית (1948–1977)