מלגות מוסמך

מלגות הצטיינות למוסמך

על המלגה: הזכייה במלגה היא בתנאי שהתלמיד/ה יהיו זכאים לתואר בוגר עד תחילת שנת הלימודים.

המשך המלגה גם בשנה השנייה של התואר מתנה בכך שהתלמיד/ה עמדו בתנאי המעבר של ממוצע 94 לפחות ב-10 נ"ז.

קהל יעד: תלמידי מוסמך במסלול מחקרי בפקולטה למדעי הרוח

סכום:  36,000 ₪ + שכ"ל

מועד הפרסום: קול קורא לקראת סוף פברואר ומיועד לתלמידי שנה ג' בבוגר שיש להם ציונים בקורסים בהיקף של 90 עד 100 נ"ז בממוצע 94 לפחות. את המועמדות יש להגיש, עד סוף מרץ.

הערות מיוחדות:

לטופס הבקשה יש לצרף:

 • קורות חיים
 • גליון ציונים
 • דוגמת כתיבה מחקרית
 • מכתב כוונות מחקריות
 • המלצה
 •  

פרטים נוספים והגשה למלגה

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

על המלגה: תיק המועמד צריך להיות בקובץ PDF אחד, שיכלול את כל המסמכים הנדרשים בסדר שצוין בקול קורא. מצרפת קול קורא לדוגמה לתשע"ח. 

מועד הפרסום: קול קורא יוצא באפריל. ההגשה היא עד סוף מאי

קהל יעד: כל פקולטה יכולה להגיש  עד שני מועמדים עבור המלגה לתלמיד מחקר, ועד 3 מועמדים (מדורגים) עבור המלגות לתלמידי מוסמך.

לפרטים נוספים לחץ כאן.

מלגות ות״ת למגזר הערבי - לתלמידי תואר שני

על המלגה: תכנית המלגות מיועדת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית

קהל יעד: לתלמידי תואר שני מהחברה הערבית ובני המיעוטים לתקופה של שנתיים

סכום: 40,880 ₪ מלגת מחיה

מועד פרסום: המלגה מתפרסמת ע"י ות"ת, בדרך כלל בינואר

 

פרטים נוספים באתר המועצה להשכלה גבוהה

 

קרן טדי קולק

על המלגה: התמיכה תינתן בצורת מלגה ייעודית וכנגד הצגת כרטיסי עליה למטוס ואישור השתתפות בכנס לאחר החזר.

קהל יעד: תמיכה ביציאתם של תלמידי תארים מתקדמים, בעדיפות למוסמך, לכנסים בינלאומיים.

סכום: כ-11,000$

מועד פרסום: מציעה פעמיים בשנה – בתחילת סמסטר סתיו ובתחילת סמסטר אביב.

הערות נוספות: בקול קורא יש לבקש להגיש טופס פרטים אישיים ולצרף: קורות חיים, תכנית הכנס, תיאור קצר של ההרצאה, עלויות והמלצה ממרצה החוג.

פרס יובילר

על המלגה: הפרס מועבר לתלמידים דרך חשבונות הסטודנטים עד הטקס ביד בן צבי

קהל יעד: תלמידי מוסמך שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה בעת החדשה (מן המאה הי"ח ואילך).

סכום: 1,000$ - שלשה מועמדים

מועד פרסום: קול קורא עד סוף פברואר מועבר על ידי מכון יד בן צבי להפצה באוניברסיטה

הערות נוספות

בטופס הבקשה יש לציין:

 1. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שני
 2. הערכת זמן לסיום התואר להגשת עבודת מאסטר

כמו כן, לטופס יש לצרף:

 • קורות חיים, כולל רשימת פרסומים
 • תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת
 • שתי המלצות

הגשת מועמדות

 

פרס לובין

על המלגה: הפרס מועבר לתלמידים דרך חשבונות הסטודנטים.

קהל יעד: תלמידי מ"א ולתלמידי מחקר במדעי היהדות ובחינוך. קדימות תינתן ליתומים של חללי צה"ל, לנכי מערכות ישראל, לנפגעים בפעולות איבה ולבני משפחותיהם.

סכום:  2,000-2,500$ למוסמך, 3,000-3,500$ לדוקטורט

מועד פרסום: מציעה פעמיים בשנה – בתחילת סמסטר סתיו ובתחילת סמסטר אביב.

הערות מיוחדות להגשת הטופס:

 1. קול קורא מטעם בית הספר לחינוך והמכון למדעי היהדות בתחילת הלימודים. את המועמדות יש להגיש, בהתאם לשיוך החוגי, למזכירות המכון למדעי היהדות או למזכירות בית הספר לחינוך עד 1 לדצמבר.
 2. לבקשות יש לצרף:
  • קורות חיים,
  • אישורים מתאימים
  • שמותיהם של שניים ממורי האוניברסיטה המכירים את המועמד.
 3. תאריך הטקס – אמצע ינואר

מלגת הצטיינות למוסמך ע"ש ג'ורג' ל' מוסה

התכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה מכריזה על מלגת הצטיינות למוסמך לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

קרן מוסה מעניקה מלגת הצטיינות דו-שנתית למוסמך, הכוללת מלגת מחייה ופטור משכר לימוד. שנת הלימודים הראשונה תהיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שנת הלימודים השנייה תהיה באוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון. 

במהלך שנת הלימודים הראשונה הזוכה במלגה ישתתף בתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. גובה מלגת המחייה בשנה זו 36,000 ש"ח. גובה מלגת המחייה באוניברסיטת ויסקונסין 3000 דולר בחודש. המימון לשנת הנסיעה כולל כרטיס טיסה וביטוח בריאות וכן סיוע בכרטיסי טיסה ובביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. שנת הלימודים במדיסון היא חלק אינטגרלי בתכנית לה נדרש המלגאי.

המלגות מיועדות לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות ללומדים בחוג להיסטוריה.

יכולים להגיש מועמדות רק מי שטרם החלו את לימודי המוסמך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל פרידמן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: michal.friedman2@mail.huji.ac.il ו\או לעיין בקול הקורא למלגה כאן

תהליך הגשת מועמדות למלגה:

ההרשמה תתבצע דרך המערכת להגשת מועמדות למלגות: http://scholarships.huji.ac.il

 

לוח זמנים:

מועד אחרון להגשת מועמדות: 2 בפברואר 2020

 

מסמכים נדרשים להגשה:

שימו לב כי המסמכים היחידים שיש להגיש באנגלית הם קורות חיים ומכתב כוונות. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

 

 • שתי המלצות
 • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
 • תמונה
 • מכתב כוונות באנגלית- במכתב אנא התייחסו לתחומי העניין המחקריים שלכם/ן וכן לסיבה שתרצו לנסוע לשנת לימודים במדיסון.
 • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
 • גיליון ציונים תואר ראשון
 • טופס פרטים אישיים (ממוחשב, מופיע במערכת הרישום למלגות)

 

תנאי מלגת מוסה

המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי ותלמידות מוסמך מצטיינים ומצטיינות להקדיש את עיקר זמנם ללימודים ומחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

- מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת המוסמך. על המנחה להיות חבר/ת סגל באוניברסיטה העברית בירושלים.

-  במהלך שנת לימודיהם הראשונה מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יכולו עליהם בשנה זו.

- מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע בשנת לימודיהם השנייה לאוניברסיטת ויסקונסין. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של 6 נקודות זכות לפחות.

- קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר, 2020.

- המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. וועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה.