הנהלת היחידה

היחידה ללימודי שפות

היחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח מרכזת את הוראת השפות הזרות, כדי לעודד מצוינות ולהתאים את קורסי השפה לסטנדרטים בין-לאומיים. קורסי השפה החדשים נבנים בהתאם למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות - CEFR. גישה זו שמה דגש על הקניית יכולות שימוש פרקטיות ללומדים, להבדיל מלימוד ידע תאורטי על השפה. שיטת הלימוד, המוכרת בארץ בעיקר בזכות האולפן לעברית, דוגלת ברכישת השפה מתוך שימוש בשפה עצמה. בדומה ללימוד "עברית בעברית", כל קורס שפה במתכונת החדשה מתנהל בשפת היעד כבר מהשיעור הראשון. כך מבססים בו בזמן את מיומנויות הקריאה, הכתיבה, השמיעה והדיבור, ובונים ביטחון להשתמש בשפה.

מה לומדים

בשנת הלימודים תשע"ח קורסי המתחילים בגרמנית ובסינית פועלים כבר במתכונת החדשה. כעת היחידה שוקדת על חידוש הקורסים בשפות נוספות: צרפתית, איטלקית, ספרדית, רוסית, יפנית וערבית - תחילה ברמות המתחילים ובהמשך ברמות המתקדמים.

בין-לאומיות

תוצרי הלמידה בקורסי השפה החדשים מותאמים למקובל באוניברסיטאות בחו"ל, וכך יתאפשר לסטודנטים להשתלב באופן מיטבי בקורסי שפה בתוכניות חילופי סטודנטים. המעבר למתכונת החדשה אף מעוגן בבחינות סטנדרטיות בין-לאומיות המקנות תעודות שמוכרות לצרכים אקדמיים ותעסוקתיים. בלב תוכנית זו, ראשונה מסוגה בארץ, היטמעות בשפה מתוך כבוד לרב-תרבותיות ורצון לעודד תקשורת בלתי-אמצעית - כתובה ודבורה.