מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים מלווה את הסטודנטים בפקולטה לאורך הלימודים, מההרשמה ועד לסגירת התואר. המזכירות עוסקת בתכנון והפעלת מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות ועדת ההוראה וגורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. המזכירות אחראית בין השאר לבניית מערכת שעות הלימודים, לוח הבחינות, ייעוץ ורישום מתקבלים, קביעת זכאות לתואר, הענקת תעודות, טיפול בבקשות וערעורים ועוד. לפניות למזכירות יש למלא טופס מקוון.

 

צוות המזכירות:

 תפקיד  שם  טלפון  דוא"ל  חדר
 מנהלנית מרכז מידע  גב' ימית שפיצן-סיני   02-5881095   humstudents@savion.huji.ac.il  4319
 רכזת לימודי בוגר  גב' הדס פרקש  02-5881070  hadassa@savion.huji.ac.il  4319
 רכזת לימודי מוסמך  גב' מיכל שבו  02-5883852  michalbro@savion.huji.ac.il  4319
 רכז ועדת הוראה
 רכז חילופי סטודנטים
 מר נעם עברי  02-5880297  teach_committee@savion.huji.ac.il
 hum_international@savion.huji.ac.il 
 4315 
 ראש תחום הוראה ותלמידים  גב' ריטה וידרי  02-5883714  ritab@savion.huji.ac.il  4318
 עוזרת מזכירה לענייני הוראה ותלמידים  גב' אנה לפידוס   02-5883714  humanities@savion.huji.ac.il  4317

 

 

שעות קבלת קהל, מנהלן מרכז מידע:
יום א': 14:30-11:30
ימים ב'-ה': 13:00-10:00

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות הוראה ותלמידים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים
ירושלים 9190501