מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים מלווה את הסטודנטים בפקולטה לאורך הלימודים, מההרשמה ועד לסגירת התואר. המזכירות עוסקת בתכנון והפעלת מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות ועדת ההוראה וגורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. המזכירות אחראית בין השאר לבניית מערכת שעות הלימודים, לוח הבחינות, ייעוץ ורישום מתקבלים, קביעת זכאות לתואר, הענקת תעודות, טיפול בבקשות וערעורים ועוד. לפניות למזכירות יש למלא טופס מקוון.

צוות המזכירות:

תפקיד שם טלפון דוא"ל חדר
מזכירה לענייני הוראה ותלמידים גב' ריטה וידרי 02-5886715 ritab@savion.huji.ac.il 4318
עוזרת מזכירה לענייני הוראה ותלמידים גב' אנה לפידוס 02-5883714 humanities@savion.huji.ac.il 4317
רכז ועדת הוראה
רכז חילופי סטודנטים
מר נעם עברי 02-5880297 teach_committee@savion.huji.ac.il
hum_international@savion.huji.ac.il
4315
רכזת לימודי בוגר גב' הדס פרקש 02-5881070 hadassa@savion.huji.ac.il 4319
רכזת לימודי מוסמך גב' מיכל שבו 02-5883852 michalbro@savion.huji.ac.il 4319
מנהלן מרכז מידע   02-5881077 humstudents@savion.huji.ac.il 4319


שעות קבלת קהל, משרדי המזכירות:
יום א': 14:30-11:30
ימים ב'-ה': 13:00-10:00 

שעות קבלת קהל, מנהלן מרכז מידע:
יום א': 14:30-11:30, 17:00-16:00
ימים ב'-ה': 13:00-10:00, 17:00-16:00

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות הוראה ותלמידים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים
ירושלים 9190501