מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים מלווה את הסטודנטים בפקולטה לאורך הלימודים, מההרשמה ועד לסגירת התואר. המזכירות עוסקת בתכנון והפעלת מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות ועדת ההוראה וגורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. המזכירות אחראית בין השאר לבניית מערכת שעות הלימודים, לוח הבחינות, ייעוץ ורישום מתקבלים, קביעת זכאות לתואר, הענקת תעודות, טיפול בבקשות וערעורים ועוד. לפניות למזכירות יש למלא טופס מקוון.

 

צוות המזכירות:

 תפקיד  שם  טלפון  דוא"ל  חדר
 מזכירה לענייני הוראה ותלמידים  גב' ריטה וידרי  02-5883715  ritab@savion.huji.ac.il  4318
 עוזרת מזכירה לענייני הוראה ותלמידים   גב' אנה לפידוס   02-5883714   humanities@savion.huji.ac.il  4317
 מנהלן מרכז מידע    02-5881095  humstudents@savion.huji.ac.il  4319
 רכזת לימודי בוגר  גב' הדס פרקש  02-5881070  hadassa@savion.huji.ac.il  4319
 רכזת לימודי מוסמך  גב' מיכל שבו  02-5883852  michalbro@savion.huji.ac.il  4319
 רכז ועדת הוראה
 רכז חילופי סטודנטים
 מר נעם עברי  02-5880297  teach_committee@savion.huji.ac.il
 hum_international@savion.huji.ac.il 
 4315 

 

 

שעות קבלת קהל, מנהלן מרכז מידע:
יום א': 14:30-11:30
ימים ב'-ה': 13:00-10:00

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות הוראה ותלמידים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים
ירושלים 9190501