ציפי סנדרוב אל-חי

מרכזת המדיה והתקשורת הדיגיטלית
tzipise@savion.huji.ac.il