גב' רחלי נתן

מנהלת אדמיניסטרטיבית
בניין מדעי הרוח, חדר 4303
02-5882454
rachelna@savion.huji.ac.il