גב' ציפי רבינוביץ'

מזכירת היחידה
בניין מדעי הרוח, חדר 5805
02-5882771
tsippyr@savion.huji.ac.il