ציפי סנדרוב אל-חי

ציפי
סנדרוב אל-חי
מרכזת המדיה והתקשורת הדיגיטלית
בניין מדעי הרוח, חדר 4101
02-5883630
tzipise@savion.huji.ac.il