גב' עתר בן אשר عتار بن أشر

יועצת תמיכה
02-5880331
בניין מדעי הרוח, חדר 4114
hum.adviser@mail.huji.ac.il