גב' תמר שפרן Tamar Shafran

גב'
תמר
שפרן Tamar Shafran
יועצת תומכת - החברה הכללית
בניין מדעי הרוח, חדר 4115. קבלת תלמידים בימים: ראשון 17:00-12:00; שני 16:00-12:00; חמישי 16:00-10:00.
02-5881021
hum.adviser@mail.huji.ac.il