גב' נרמין שוויקי نرمين شويكي Nermeen Shweiki

רכזת חונכות
רכזת הפרויקט נצעד יחד
02-5881021
בניין מדעי הרוח, חדר 4115
hum_tutoring@savion.huji.ac.il