גב' ליילה עבד רבה ليلى عبد ربّه Laila Abed Rabbo

שער לאקדמיה
02-5883563
בניין מדעי הרוח, חדר 6138
laila.abedrabbo@mail.huji.ac.il