גב' ימית שפיצן-סיני

מנהלנית מרכז מידע | מנהלנית ועדת הוראה
בניין מדעי הרוח, חדר 4321
02-5881095
humstudents@savion.huji.ac.il | teach_committee@savion.huji.ac.il