גב' חפצי פינטו

רכזת פרוייקטים
בניין מדעי הרוח, חדר 5410
02-5883854
hefzip@savion.huji.ac.il