גב' הגר גרבלי

עוזרת דיקנית המשנה
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883718
hagart@savion.huji.ac.il