פרופ' דוד אנוך

ראש המכון למדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה
משפטים, חדר 212
02-5882583
David.enoch@mail.huji.ac.il