קול קורא לתכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט לשנים תש"ף-תשפ"ג