קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי, תשע"ח - 2019

דצמבר 20, 2018
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך תומכים במחקר מתקדם שקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'.  
       
את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למייל efrate@ybz.org.il או לשלוח בדואר למכון בן-צבי לידי אפרת אבן עד לתאריך כ"ו בשבט תשע"ט (1 בפברואר 2019).