קול קורא למימון פרויקט מחקרי מטעם מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

דצמבר 9, 2018

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי
קול קורא למימון פרויקט מחקרי לשנים תשע"ט–תשפ"ב

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד לעודד פעילות מחקרית משפטית בינתחומית.
ציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון פרויקט מחקרי ארבע-שנתי, שייערך החל בשנת הלימודים הנוכחית.
בכוונת מרכז ברק לממן פרויקט בתחום המחקר המשפטי הבינתחומי בסכום כולל של 40,000 $ שיתחלקו על פני ארבע שנים אקדמיות, החל משנה"ל תשע"ט.
במסגרת פרויקט מחקרי ניתן לכלול מגוון פעילויות מחקריות לקידום מחקר בתחום מסוים, בהתאם לתכנית שתגובש על ידי המציעים, ובכלל זה:

  • הקמת סדנה מחקרית;
  • מימון כנס בינלאומי;
  • תמיכה בתלמידים/ות לתואר דוקטור או בחוקרים/ות אורחים/ות במעמד פוסט-דוקטורט בתחומים הנוגעים לנושא המחקר;
  • מימון מחקרים בתחום הפרויקט ופרסומם בספר, גיליון מיוחד של כתב עת, או כל מסגרת אחרת;
  • כל פעילות אקדמית-מחקרית אחרת.

רשאים להגיש בקשות גם ממלאי/ות תפקידים במרכז וא/נשים המשתפים/ות עמם/ן פעולה במחקר. במקרה כזה, לא ישתתפו החברים/ות הנוגעים/ות בדבר בהחלטות על הקצאת הכספים.

 

יש להגיש את הבקשות עד ליום 31 בינואר 2019. ההחלטות תתקבלנה ותימסרנה למבקשים/ות סמוך לאחר מכן.