קול קורא לחברי הסגל להצעות מחקר קבוצתיות ורב-תחומיות

יוני 21, 2018
מלגה

קול קורא להצעות מחקר קבוצתיות ורב-תחומיות לשנים תשפ"א-תשפ"ג, אוקטובר 2020- ספטמבר 2023- קול קורא זה מיועד לחברי הסגל בפקולטה.

מרכז מנדל סכוליון, אכסניה המעודדת מחקר ושיתוף פעולה רב-תחומי ובין-דורי בכל ענפי מדעי הרוח, מזמין את חוקרי האוניברסיטה העברית מכל הפקולטאות ליזום ולהציע קבוצות מחקר רב-תחומיות במדעי הרוח לשנים תשפ"א-תשפ"ג , אוקטובר 2020 –ספטמבר 2023. כל הצעה תוצע על-ידי ארבעה חוקרים ראשיים; לאחר שתיבחר הקבוצה, יצורפו אליהם, באמצעות קול-קורא נוסף, גם ארבעה דוקטורנטים מן האוניברסיטה העברית. בתנאים מסוימים ניתן להזמין לקבוצה גם חוקרים מחוץ לאוניברסיטה העברית. השוקלים להגיש מועמדות מוזמנים להתייעץ עם חברים בקבוצות מחקר בהווה או בעבר, או עם הראש האקדמי של מרכז מנדל סכוליון, פרופ' דניאל שוורץ:
 danielr.schwartz@mail.huji.ac.il

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך ג בכסלו, תשע"ט 11.11.2018
ההגשה באמצעות המייל:
scholion@savion.huji.ac.il

מידע נוסף על המרכז: www.scholion.huji.ac.il