קול קורא להגשת עבודות סטודנטים לקרן המלגות בבית לוחמי הגטאות

פברואר 6, 2019