פרס פינס לחוקר צעיר מצטיין תשע"ט

ינואר 1, 2019

פרס פינס לחוקר צעיר מצטיין תשע"ט

פרס שנתי בסך 10,000 דולר ארה"ב יוענק לחוקר/ת צעיר/ה מצטיינ/ת (אם יוחלט להעניק את הפרס לשני חוקרים, יחולק סכום הפרס לשניהם באופן שווה).

פרס פינס פתוח בפני חוקרים בעלי תואר דוקטור שעבודתם אושרה בארבע השנים האחרונות, או בפני חוקרים שהגישו את עבודת הדוקטורט בעת הגשת המועמדות (אין להגיש מועמדות טרם הגשת עבודת הדוקטורט). אנשים בעלי משרה בתקן באחת האוניברסיטאות לא יוכלו לקבל את הפרס. ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות לאשר חריגים.

עדיפות תינתן למועמדים מהאוניברסיטה העברית. על מועמדים מאוניברסיטאות אחרות להיות בעלי זיקה לאוניברסיטה העברית בעת הגשת הבקשה, או לציין מה תהיה הזיקה שלהם לאוניברסיטה העברית אם יקבלו את הפרס.

מחקרם של המועמדים חייב לעסוק באופן מובהק באחד התחומים בהם עסק פרופ' פינס ז"ל:

  • תולדות הפילוסופיה
  • תולדות המדע בעת העתיקה ובימי הביניים
  • תולדות הדתות והמחשבה הדתית: יהדות, נצרות, אסלאם ודתות הודו ואיראן

המועמדים נדרשים להגיש את המסמכים הבאים מודפסים ומסודרים בתיקיות ב-6 עותקים (מסמכים שישוגרו במייל לא יטופלו) עד ל-04.04.2019 לגב' עִדית ולוַרט, חדר 4602, הפקולטה למדעי הרוח האוניברסיטה העברית, הר הצופים:

  1. טופס הרשמה מודפס ולא בכתב יד (לקבלת טופס ההרשמה, יש לפנות בכתובת המייל להלן. בנוסף לעותק המודפס בתיקים, יש לשלוח חזרה את הטופס בקובץ Word ולא ב-PDF).
  2. מכתב מועמדות לפרס, הכולל תוכנית מחקר לשנה הקרובה.
  3. קורות חיים ורשימת פרסומים.
  4. דוגמאות ממחקריהם שהתפרסמו או שהוגשו לפרסום ו/או פרק מעבודת הדוקטורט (עד 35 עמודים). חומר זה לא יוחזר למועמדים לאחר הדיון בוועדה.
  5. שני מכתבי המלצה שיופנו ישירות ע"י הממליצים לגב' נעמי פינס כהני בכתובת להלן.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנ"ל כנדרש לעיל – מועמדתם לא תובא לדיון בוועדה.

מועמדים הבוחרים לשגר את המסמכים הנ"ל בדואר – עליהם לוודא שהם אכן הגיעו, לפני תום המועד האחרון להגשה.

חומר שיגיע לאחר המועד האחרון להגשה לא יטופל.

הזוכה בפרס יתבקש להרצות על נושא עבודתו במעמד מיוחד באוניברסיטה העברית בסביבות חג החנוכה בשנה העוקבת.

לקבלת טופס ההרשמה, להגשת מכתבי ההמלצה וכן, לכל מידע נוסף לגבי הפרס יש לפנות לגב' נעמי פינס כהני, במייל: noemipk26@gmail.com.