מלגות לתלמידי מחקר מצטיינים במכון ליהדות זמננו תשע"ט