סדנת דוקטורנטים: German-Israeli Research Workshop on New Trends in Holocaust and Genocide Studies