קולות קוראים

פרס מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

פרס הרקטור ופרס דיקן הסטודנטים מוענקים לסטודנטים בגין תרומה חברתית ייחודית (מעורבות שלא בתמורה לשכר, נ"זים או מלגה).

בשנת תשפ"א יוענקו:

2 פרסי רקטור בסך 5,000 ₪ כל אחד

6 פרסי דיקן הסטודנטים בסך 3,000 ₪ כל אחד

 

חברי הסגל וסטודנטים בפקולטה למדעי הרוח מוזמנים בזאת להגיש המלצות בכתב בעבור מועמדים לקבלת הפרס.

על ההמלצות לכלול תיאור מלא של תרומת הסטודנט או הסטודנטית המומלצים, פרטים אישיים מלאים של המומלץ (כולל מספר תעודת זהות), ופרטים אישיים של הממליץ או הממליצה.

 

בתיאור תרומת המועמד לקבלת הפרס יש להתייחס לאחד או לכמה מן קריטריונים האלו:

  • יוזמה שנעשית בהתנדבות מוחלטת ולא בעבור מלגה או נקודות זכות בתואר
  • פעילות בעלת תרומה משמעותית לחברה או לקהילה
  • פעילות המשפיעה על קהלים רחבים באוכלוסיות מוחלשות או מגוונות
  • פעילות המשקפת ערכים חברתיים של סולידריות ואחריות חברית
  • פעילות המתבצעת באופן עקבי ומתמשך
טופס המלצה
פרטי הממליץ או הממליצה
פרטי המועמד או המועמדת
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx