פרסומים

 

החוג לבלשנות Linguistics

 

ד"ר נורה בונה Dr. Norah Boneh

בונה נורה. 2019 / תש"פ. קטל וקוטל בין עברית מקראית לעברית חדשה. דברי פורום צעירי מדעי הרוח והחברה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: שינוי ושונות בלשון, בעריכת רות ברמן. הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. עמ' 27-42.

 

Bar-Asher Siegal (PI) and Nora Boneh (PI). 2018. “Sufficient and Necessary Conditions for a Non-Unified Analysis of Causation”. Proceedings of the West Coast Conference in Formal Linguistics WCCFL36, Cascadilla Press.

 

Matushansky, Ora (PI), Nora Boneh (PI), Lea Nash (PI), Natalia Slioussar (PI). 2018. “To PPs in their proper place”. In Proceedings of Formal Approaches to Slavic Linguistics FASL26. Ionin, Tania & Jonathan MacDonald (Eds.), Michigan Slavic Publications.

 

Boneh, Nora (PI) and Łukasz Jędrzejowski (PI). 2019. “Reflections on habituality across other grammatical categories” Introduction to the special issue on Habituality in Language Typology and Universals 72(1): 1-20.

 

Boneh, Nora (PI) & Łukasz Jędrzejowski (PI) guest co-Editors. To appear in 2019. Special Issue on Habituality in the journal Language Typology and Universals.

 

Elitzur Bar-Asher Siegal (PI) & Nora Boneh (PI), (co-editors). To appear in 2019. Perspectives on Causation: Selected papers from the Jerusalem 2017 workshop. The Jerusalem Series. Springer.

 

Bar-Asher Siegal, Elitzur (PI), Nora Boneh (PI). To appear in 2019. Causation: from metaphysics to semantics and back. Perspectives on Causation: Selected papers from the Jerusalem 2017 workshop. Edited by Bar-Asher Siegal, Elitzur & Nora Boneh. The Jerusalem Series. Springer

 

 

ד"ר אלנה ויצלאק-מקרביץ' Dr. Alena Witzlack-Makarevich

Ilja A. Seržant & Alena Witzlack-Makarevich (eds) 2018. Diachrony of differential argument marking, 1–40. Berlin: Language Science Press.

 

Witzlack-Makarevich, Alena & Balthasar Bickel (eds). 2019. Argument Selectors: A new perspective on grammatical relations. [Typological Studies in Language, 123]. Amsterdam: John Benjamins

 

Buanzur, Tuarik, Margaret Zellers, Saudah Namyalo & Alena Witzlack-Makarevich. 2018. A first investigation of turn-taking in Ruuli. In Proceedings of 19th Interspeech, Hyderabad, India, 621–625.

 

Grossman, Eitan & Alena Witzlack-Makarevich. 2019. Valency and Transitivity in Contact: An Overview. Journal of Language Contact 12(1):1–26.

 

Güldemann, Tom, Lee J. Pratchett & Alena Witzlack-Makarevich. 2019. From Pragmatics to Sentence Type: Non-topical S/A Arguments and Clause-second Particles in the Kalahari Basin. Gengo Kenkyu (Journal of the Linguistic Society of Japan) 154: 53–84.

 

Witzlack-Makarevich, Alena & Hirosi Nakagawa. Linguistic features and typologies in languages commonly referred to as ‘Khoisan’. In Ekkehard Wolff (ed.), The Cambridge Handbook of African Linguistics, 382–415. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Witzlack-Makarevich, Alena. 2019. Argument selectors: A new perspective on grammatical relations. An introduction. In Alena Witzlack-Makarevich & Balthasar Bickel (eds.). 2019. Argument Selectors: A new perspective on grammatical relations, 1–38. Amsterdam: John Benjamins

 

Witzlack-Makarevich, Alena & Ilja A. Seržant. 2018.Differential argument marking: Patterns of variation. In Seržant, Ilja A. & Alena Witzlack-Makarevich (eds), Diachrony of differential argument marking, 1–40. Berlin: Language Science Press.

 

ד"ר עינת רובנשטיין Dr. Aynat Rubinstein

Rubinstein, Aynat (2019). Historical corpora meet the Digital Humanities: The Jerusalem Corpus of Emergent Modern Hebrew. Language Resources and Evaluation.

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10579-019-09458-4?author_access_token=z8bccP7U304EUCcRDJdPi_e4RwlQNchNByi7wbcMAY5mMwkRX6NGgQ3IogwAhBuVFZ58zJ91W4XJYedaNZ23j0fmkmpv5o3d1VFUH_dcISMnnPcGod2Rqf3jvKwnEM21mgHwObxlsblI1ikcjjXMKg%3D%3D

 

Rubinstein, Aynat (2019). Existential possessive modality in the emergence of Modern Hebrew. In "Linguistic Contact, Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew", E. Doron, M. Rappaport Hovav, Y. Reshef, and M. Taube (eds.), John Benjamins, pp. 55-93.

https://benjamins.com/catalog/la.256

 

Herburger, Elena and Aynat Rubinstein (2019). Gradable possibility and epistemic comparison. Journal of Semantics 36(1): 165–191.

https://academic.oup.com/jos/article/36/1/165/5162913?guestAccessKey=d9a2bff8-7147-4627-9205-b9b45aa71d5b

 

פרופ' (אמ') אריאל ששה-הלוי Prof. (em.) Ariel Shisha-Halevy

Shisha-Halevy, Ariel, 2018. Notes de voyage: Shenoute’s Puns, Alliteration, Paronomasia, “Disiunctio”. Journal of Coptic Studies, 21, pp. 209–223.

 

Shisha-Halevy, Ariel, 2018. Shenoute’s rhetorical discourse: Points for thought from a Structuralist approach. Journal of the Canadian Society for Coptic Studies, 10, pp. 37-43.

 

Shisha-Halevy, Ariel, 2018. Musings on Neutralization in Coptic. In From Gnostics to Monastics: Studies in Coptic and Early Christianity in Honor of Bentley Layton. Peeters.

 

החוג ללשון העברית Hebrew Language

 

פרופ' דוד בוניס Prof. David Bunis

 (Edited with Ofra Tirosh-Becker), Massorot: Studies in Jewish Languages and Language Traditions, vol. 19-20, Center for the Study of Jewish Languages and Literatures, The Mandel Institute, The Hebrew University of Jerusalem, 2019, 288 + IX pages.

 

(Edited with Ivana Vučina Simović & Corinna Deppner), Caminos de leche y miel: Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy, Volume II – Language and Literature, Barcelona: Tirocinio, 2018.

 

“Rabbinic Judezmo and Rabbinic Yiddish: Some Parallel and Divergent Features of Language-Name Terminology and the Hebrew-Aramaic Component,” in Judaïca et comparatisme: Études en hommage à Astrid Starck-Adler, eds. Danielle Buschinger & Roy Rosenstein, Presses du Centre d’Etudes Médiévales de Picardie, 2019, 196-218.

 

“Judezmo (Ladino/Judeo-Spanish): A Historical and Sociolinguistic Portrait,” in Languages in Jewish Communities, Past and Present, ed. Benjamin Hary & Sarah Bunin Benor, Berlin‒Boston: De Gruyter, 2019, 185-238.

 

“Languages of the Jews of Medieval Europe,” in Cambridge History of Judaism, Volume 6: Jews and Judaism in the Christian World, Seventh through Fifteenth Centuries, ed. Robert Chazan, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, 485-504, 894-5.

 

“Echoes of Judezmo in Syria,” in Caminos de leche y miel: Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy, Volume II – Language and Literature, eds. David M. Bunis, Ivana Vučina Simović & Corinna Deppner, Barcelona: Tirocinio, 2018, 64-115.

 

“The Autobiographical Writings of Constantinople Judezmo Journalist David Fresco as a Clue to His Language Attitudes,” in Self-narratives of the Ottoman Realm: Individual and Empire in the Near East, eds. Christoph Herzog & Richard Wittmann, vol. 1, London: Ashgate, 2018, 105-198.

 

פרופ' אליצור בר-אשר סיגל Prof. Elitzur Bar-Asher Siegal

אליצור א' בר-אשר סיגל, "מחקר פילולוגי עם אילוצים סוציו-בלשניים: עיונים מתודולוגיים בשִחזורן של שפות עתיקות", כרמילים יג (תשע"ז–תשע"ח), עמ' 176–199

 

אליצור א' בר-אשר סיגל, מדעיות – מדעי הרוח – בחינת גבולות הגזרה, קתרסיס 28, תשע"ח.

 

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. "Notes concerning the paths of the grammaticaliztion of negation words in the Semitic languages", Berman Ruth A. (ed.), Language Change and Variation, The Israel Academy of Sciences and Humanities Press, Jerusalem 2019: 43-64.

 

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Nora Boneh, "Sufficient and Necessary Conditions for a Non-Unified Analysis of Causation", Proceedings of the 36th West Coast Conference on Formal Linguistics, edited by Richard Stockwell, Maura O'Leary, Zhongshi Xu, and Z.L. Zhou, pp. 55-60, 2019.

http://www.lingref.com/cpp/wccfl/36/index.html

 

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Karen De De Clercq, "From negative cleft to external negator". In Breitbarth, Anne, Elisabeth Witzenhausen, Miriam Bouzouita & Lieven Danckaert (eds.). Cycles in Language Change, 228-248. Oxford: Oxford University Press, 2019

 

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Bar-Asher Siegal, Michal, "The Hebrew-based traditions in Galatians 4:21-31," Ancient Christianity 9 (2018): 404-431.

 

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. "How to apply the Principle of Charity when reading Saussure’s Cours," Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 28 (2018): 311-325.

 

פרופ' שמואל פסברג Prof. Steven Fassberg

שמואל פסברג, מבוא לתחביר לשון המקרא, ספריית האנציקלופדיה המקראית לו, ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ט .

 

שמואל פסברג, "אוצר המילים של ספרות חז"ל: מילונות ומילונאות", בספרות חז"ל הארץ-ישראלית: מבואות ומחקרים, עורכים מנחם כהנא ואחרים, כרך ב, עמ' 679-665, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשע"ח

 

Steven E. Fassberg, “The Ethical Dative in Aramaic,” Aramaic Studies 15 (2018) 101-116.

 

Steven E. Fassberg, “Gutturals and Gemination in Samaritan Hebrew,” 30-43 in The Reconfiguration of Hebrew in the Hellenistic Period: Proceedings of the Seventh International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira at Strasbourg University, June 2014. Ed. J. Joosten, et al.. Studies on the Texts of the Desert of Judah 124. Leiden: Brill, 2018.

 

Steven E. Fassberg, “A Note on the Ellipsis of the Preposition Bet Before the Nouns בית and פתח,” Studia Biblica Slovaca 10 (2018) 159-163.

 

ד"ר עינת רובנשטיין Dr. Aynat Rubinstein

Rubinstein, Aynat (2019). Historical corpora meet the Digital Humanities: The Jerusalem Corpus of Emergent Modern Hebrew. Language Resources and Evaluation.

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10579-019-09458-4?author_access_token=z8bccP7U304EUCcRDJdPi_e4RwlQNchNByi7wbcMAY5mMwkRX6NGgQ3IogwAhBuVFZ58zJ91W4XJYedaNZ23j0fmkmpv5o3d1VFUH_dcISMnnPcGod2Rqf3jvKwnEM21mgHwObxlsblI1ikcjjXMKg%3D%3D

 

Rubinstein, Aynat (2019). Existential possessive modality in the emergence of Modern Hebrew. In "Linguistic Contact, Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew", E. Doron, M. Rappaport Hovav, Y. Reshef, and M. Taube (eds.), John Benjamins, pp. 55-93.

https://benjamins.com/catalog/la.256

 

Herburger, Elena and Aynat Rubinstein (2019). Gradable possibility and epistemic comparison. Journal of Semantics 36(1): 165–191.

https://academic.oup.com/jos/article/36/1/165/5162913?guestAccessKey=d9a2bff8-7147-4627-9205-b9b45aa71d5b

 

פרופ' יעל רשף Prof. Yael Reshef

"חילופי משקלים בהתפתחות העברית החדשה: משקלי מקטלה ודומיהם בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי", לשוננו 80 (תשע"ח), עמ' 347-324 (ביחד עם ע' גונן)

 

מ'היפה בנשים' ל'הילדה הכי יפה בגן': התפתחות הפרדיגמה של דירוג שם התואר בעברית החדשה, העברית שפה חיה 8 (2018), עמ' 310-295

 

שקיעים אשכנזיים בעברית המדוברת של ראשית שנות השישים, מסורות יט-כ (תשע"ט), עמ' 264-239 (עם ע' גונן)

 

"Imperfect Language Learning vs. Dynamic Sound Change: The shift [i]>[e] in the Verbal Template hif'il in Modern Hebrew”, Journal of Historical Linguistics 8,2 (2018), pp. 169-191 (with E. Gonen)

 

 

פרופ' (אמ') אשר לאופר Prof. (em.) Asher Laufer

Laufer Asher, "The origin of the IPA schwa", ICPhS-2019 (International Congress of Phonetic Sciences), Australia , Melbourne, August 5-9, 2019 (Friday, 9.8.2019)

http://intro2psycholing.net/ICPhS/papers/ICPhS_1957.pdf.

 

 

פרופ' (אמ') אהרן ממן Prof. (em.) Aharon Maman

 

"פיליטונים ומקאמות בעידן של תמורה בתוניסיה" [על:] Yosef Tobi and Tsivia Tobi, Judeo-Arabic Literature in Tunisia, 1850–1950, Detroit, MI: Wayne State University Press, 2014 , בתוך: מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ל"א (תשע"ח), עמ' 205-197

 

"מילון המרכיב העברי בחַכּיתִייה מאת יעקב בן־טולילה" [על:] Yaakov Bentolila, Diccionario del elemento hebreo en la haketía, Cordoba, Spain: UCO Press, 2015, לשוננו פ' (תשע"ח), עמ' 535-522

 

'בין כתאב אלמשתמל לכתאב אלכאפי לאבו אלפרג֗ הרון: החלק על המצדר', בתוך: שמואל רפאל ורויטל רפאל־ויוונטה (עורכים), רבבות לאפרים – קובץ מחקרים בספרות עם ישראל, מוגש לפרופסור אפרים חזן, ירושלים: כרמל, תשע"ח, עמ' 359-349

 

"פאס וירושלים: קורות יהודי מרוקו במבט אחר" על ספרו של רפאל ישראלי, בחזרה לשום מקום: יהודי מרוקו בראי תקופה וניסיון חיים, ירושלים: הספריה הציונית, תשע"ב, פעמים 156 (תשע"ח) עמ' 194-185

 

פרופ' (אמ') שמחה קוגוט Prof. (em.) Simha Kogut

שמחה קוגוט, "'איגרת השבת' – הכול בגלל מילה קטנה: על מחוייבותו של פרשן לפשט או להלכה", מורשת ישראל (בהוצאת אוניברסיטת אריאל) 15 (אדר תשע"ח, מרס 2018), (עורך: אורציון ברתנא), עמ' 105 – 116.

 

שמחה קוגוט, "פשט ודרש המתמודדים עם שאלת התאם הגוף לשמות קיבוציים במקרא", דברי חכמים וחידותם, ספר יובל לכבוד חננאל מאק (עורכים: אביגדור שנאן וישראל י' יובל), ירושלים תשע"ט, עמ 311 – 331.

 

החוג לפילוסופיה Philosophy

 

פרופ' דוד אנוך Prof. David Enoch

 “Against Utopianism: Noncompliance and Multiple Agent’s”, Philosophers Imprint 18 (16), September 2018.

 

“How Principles Ground”, in Schafer Landau (ed.) Oxford Studies in Metaethics 14, June 2019.

 

“Is General Jurisprudence Interesting?” in Dimensions of Normativity: New Essays on Metaethics and Jurisprudence (edited by David Plunkett, Scott Shapiro, and Kevin Toh), Oxford University Press, Feb 2019.

 

פרופ' הילה יעקבסון Prof. Hila Jacobson

Jacobson H. 2018. Not Only a Messenger: Towards an Attitudinal-Representational Theory of Pain. Philosophy and Phenomenological Research.

https://doi.org/10.1111/phpr.12493

 

Usher M, Bronfman Z, Talmor S, Jacobson H, and Eitam B. 2018. Consciousness Without Report: Insights from Summary Statistics and Inattention ‘Blindness’. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Theme issue ‘Perceptual Consciousness and Cognitive Access’.

https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0354

 

Bronfman Z, Jacobson H, Usher M. (Joint PI). 2018. Impoverished or Rich Consciousness Outside Attentional Focus: Recent Data Tip the Balance for Overflow. Mind & Language.

https://doi.org/10.1111/mila.12217

 

Weksler A, Jacobson H, Bronfman Z. 2019. The Transparency of Experience and the Neuroscience of Attention.

http://doi.org/10.1007/s11229-019-02366-8

 

 

ד"ר אהרן סיגל Dr. Aaron Segal

Aaron Segal, “Pythagoreanism: A Number of Theories,” Philosophers’ Imprint, 19:26 (2019), 1-19

http://hdl.handle.net/2027/spo.3521354.0019.026

 

Aaron Segal, “Radical Pluralism,” Noûs, forthcoming

https://doi.org/10.1111/nous.12248

 

Samuel Lebens, Dani Rabinowitz, and Aaron Segal (eds.), Jewish Philosophy in an Analytic Age (Oxford: Oxford University Press, 2019)

https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198811374.001.0001/oso-9780198811374

 

Aaron Segal, “The A Priori,” in Theism/Atheism: Opposing Arguments in Philosophy, eds. Graham Oppy and Joseph W. Koterski (Farmington Hills, MI: Gale, 2019), 301-12

 

Aaron Segal, “Metaphysics Out of the Sources of the Halakha or a Halakhic Metaphysic?” in Jewish Philosophy in an Analytic Age, eds. Samuel Lebens, Dani Rabinowitz, and Aaron Segal (Oxford: Oxford University Press, 2019), 34-59

https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198811374.001.0001/oso-9780198811374-chapter-3

 

ד"ר שרון קרישק Dr. Sharon Krishek

Sharon Krishek, ‘How faith secures the morality of love’, in the Routledge Handbook of Love, ed. Adrienne Martin, Routledge, 2019, pp. 252-263.

 

Sharon Krishek, ‘Love for humans: Morality as the heart of Kierkegaard’s religious philosophy’, in The Kierkegaardian Mind, eds. Eleanor Helms, Patrick Stokes and Adam Buben, Routledge (forthcoming).

 

Sharon Krishek, ‘Kierkegaard’s concept of love’, in Love: The History of a Concept, the Oxford Philosophical Concepts Series, ed. Ryan Patrick Hanley, Oxford University Press (forthcoming).

 

Sharon Krishek, ‘Kierkegaard’s Notion of a Divine Name and the Feasibility of Universal Love’, The Southern Journal of Philosophy (forthcoming).

 

פרופ' אורון שגריר Prof. Oron Shagrir

Jack Copeland and Oron Shagrir. 2019. “The Church-Turing thesis: logical limit or breachable barrier?.” Communications of the ACM, 62, 1, Pp. 66-74.

PDF version

Oron Shagrir. 2018. “The Brain as an Input-Output Model of the World.” Minds and Machines, 28, Pp. 53-75.

PDF Version

Lotem Elber-Dorozko and Oron Shagrir. 2018. “Computation and Levels in the Cognitive and Neural Sciences.” In Routledge Handbook of the Computational Mind, edited by Matteo Colombo and Mark Sprevak, Pp. 205-222. Routledege.

PDF Version

Jack Copeland, Oron Shagrir, and Mark Sprevak. 2018. “Zuse's Thesis, Gandy's Thesis, and Penrose's Thesis.” In Computational Perspectives on Physics, Physical Perspectives on Computation, edited by Michael Cuffaro and Sam Fletcher, Pp. 39-59. Cambridge University Press.

PDF Version

 

פרופ' (אמ') יעקב גולומב Prof. (em.) Jacob Golomb

קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית, עורכים: תמי יגורי, יעקב גולומב ופיני איפרגן, ירושלים: מאגנס, 2018 .

 

'הקדמה' לקירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית, עורכים: תמי יגורי, יעקב גולומב ופיני איפרגן, ירושלים: מאגנס, 2018 , עמ' 1 - 19 .  

 

'האם קירקגור היה מאמין אותנטי?', בתוך: קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית, עורכים: תמי יגורי, יעקב גולומב ופיני איפרגן, ירושלים: מאגנס, 2018, עמ' 38 - 60 .

 

על ספרו של איתן מכטר, ניטשה והאסתטי, רסלינג 2017 : סקירה בשם: 'אמת החן וסבל היופי', עתון 77, גליון 402, אוגוסט 2018 , עמ' 24 - 25 .

 

'צור את עצמך', על ספרו של איתן מכטר, ניטשה והאסתטי, ב'תרבות וספרות', הארץ, 5.10.2018

 

'היידגר נגד סארטר על הומניזם: בשולי תרגום חדש של דרור פימנטל', עתון 77 , גליון   403 , עמ' 30 - 33 .

עיון, כרך 67 , אפריל 2018 , עמ' 153 - 164 על ספרו של איתן מכטר, ניטשה והאסתטי.

 

פרופ' (אמ') דוד הד Prof. (em.) David Heyd

“Keeping the Moral Score”, Criminal Justice Ethics 37 (2018): 189-200.

 

“Spoilers of the Party: Heraclitus and Diogenes in Raphael’s School of Athens”, Source 37, no. 3 (2018): 168-178.

 

פרופ' (אמ') קרל פוזי Prof. (em.) Carl Posy

Intuitionism (Cambridge University Press). To appear in 2019

 

Kant’s Philosophy of Mathematics, Volume I: The Critical Philosophy and Its Roots (with Ofra Rechter, Cambridge University Press). To appear in 2019

 

“Inside the Metaphysical Workshop” in Quo Vadis Metaphysics (Mirosław Zatkowski, ed.)  de Gruyter. To appear in 2019

 

“The Infinite, The Indefinite, and the Critical Turn: Kant via Kripke Models” (Inquiry). To appear in 2019

 

“Of Griffins and Horses: Mathematics and Metaphysics and Kant’s Critical Turn” in Kant’s Philosophy of Mathematics, Volume I: The Critical Philosophy and Its Roots (edited by Carl Posy and Ofra Rechter, Cambridge University Press). To appear in 2019

 

 

החוג למדעי הקוגניציה Cognitive Studies

 

ד"ר עמרי אבנד Dr. Omri Abend

Investigating the Effect of Automatic MWE Recognition on CCG Parsing. Miryam de Lhoneux, Omri Abend and Mark Steedman. In Yannick Parmentier & Jakub Waszczuk (eds.). Representation and Parsing of Multiword Expressions: Current trends, 183-215. Berlin: Language Science Press. 2019.

https://cl.lingfil.uu.se/~miryam/papers/chapter_mwe.pdf

 

The Language of Legal and Illegal Activity on the Darknet. Leshem Choshen*, Dan Eldad*, Daniel Hershcovich*, Elior Sulem* and Omri Abend. Proceedings of ACL 2019 (long paper).

https://www.cse.huji.ac.il/~oabend/papers/legal_illegal.pdf

 

Semantically Constrained Multilayer Annotation: The Case of Coreference. Jakob Prange, Nathan Schneider and Omri Abend. Proceedings of DMR Workshop at ACL 2019.

https://www.cse.huji.ac.il/~oabend/papers/ucca_coref.pdf

 

Preparing SNACS for Subjects and Objects. Adi Shalev, Jena D. Hwang, Nathan Schneider, Vivek Srikumar, Omri Abend and Ari Rappoport. Proceedings of DMR Workshop at ACL 2019.

https://www.cse.huji.ac.il/~oabend/papers/snacs_sbj_obj.pdf

 

SemEval 2019 Task 1: Cross-lingual Semantic Parsing with UCCA. Daniel Hershcovich, Zohar Aizenbud, Leshem Choshen, Elior Sulem, Ari Rappoport and Omri Abend. Proceedings of SemEval 2019.

https://www.cse.huji.ac.il/~oabend/papers/semeval2019.pdf

 

Content Differences in Syntactic and Semantic Representation. Daniel Hershcovich, Omri Abend and Ari Rappoport. Proceedings of NAACL 2019 (long paper).

https://www.cse.huji.ac.il/~oabend/papers/divergences.pdf

 

פרופ' הילה יעקבסון Prof. Hila Jacobson

Jacobson H. 2018. Not Only a Messenger: Towards an Attitudinal-Representational Theory of Pain. Philosophy and Phenomenological Research.

https://doi.org/10.1111/phpr.12493

 

Usher M, Bronfman Z, Talmor S, Jacobson H, and Eitam B. 2018. Consciousness Without Report: Insights from Summary Statistics and Inattention ‘Blindness’. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Theme issue ‘Perceptual Consciousness and Cognitive Access’.

https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0354

 

Bronfman Z, Jacobson H, Usher M. (Joint PI). 2018. Impoverished or Rich Consciousness Outside Attentional Focus: Recent Data Tip the Balance for Overflow. Mind & Language.

https://doi.org/10.1111/mila.12217

 

Weksler A, Jacobson H, Bronfman Z. 2019. The Transparency of Experience and the Neuroscience of Attention.

http://doi.org/10.1007/s11229-019-02366-8

 

פרופ' יונתן לוינשטיין Prof. Yonatan Loewenstein

Kiyohito Iigaya, Yashar Ahmadian, Leo P. Sugrue, Greg S. Corrado, Yonatan Loewenstein, William T. Newsome & Stefano Fusi Deviation from the matching law reflects an optimal strategy involving learning over multiple timescalesת. Nature Communications volume 10, Article number: 1466 (2019)

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09388-3

 

Ohad Dan & Yonatan Loewenstein From choice architecture to choice engineering.
Nature Communications, volume 10, Article number: 2808, 2019

https://www.nature.com/articles/s41467-019-10825-6

 

Galit Agmon, Yonatan Loewenstein, Yosef Grodzinsky Measuring the cognitive cost of downward monotonicity by controlling for negative polarity Glossa: A Journal of General Linguistics, 4(1), 36, 2019

https://www.glossa-journal.org/articles/10.5334/gjgl.770/

 

Mongillo, G., Rumpel, S. and Loewenstein, Y. Inhibitory connectivity defines the realm of excitatory plasticity. Nature Neuroscience, 21:1463–1470, 2018

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0226-x

 

ד"ר איילת לנדאו Dr. Ayelet Landau

Landau, A. N. (2018). Neuroscience: a neural mechanism for rhythmic sampling. Current Biology, 830–832

http://doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.081

 

Re, D., Inbar, M., Richter, C. G., & Landau, A. N. (2019). Feature-Based Attention Samples Stimuli Report Feature-Based Attention Samples Stimuli Rhythmically. Current Biology, 29(4), 693–699.e4

http://doi.org/10.1016/j.cub.2019.01.010

 

Grossman, S., Gueta, C., Pesin S., Malach R., Landau, A. N. (2019) Where does time go when you blink? Psych Sci

https://doi.org/10.1177/0956797619842198

 

פרופ' ענת מריל Prof. Anat Maril

"The role of prior knowledge in incremental associative learning: An empirical and computational approach", O Bein, M Trzewik, A Maril, Journal of Memory and Language 107, 1-24

 

"That’s my truth: Evidence for involuntary opinion confirmation", M Gilead, M Sela, A Maril, Social Psychological and Personality Science 10 (3), 393-401

 

"Distinctiveness benefits novelty (and not familiarity), but only up to a limit: The prior knowledge perspective", N Reggev, R Sharoni, A Maril, Cognitive science 42 (1), 103-128

 

פרופ' אורון שגריר Prof. Oron Shagrir

Jack Copeland and Oron Shagrir. 2019. “The Church-Turing thesis: logical limit or breachable barrier?.” Communications of the ACM, 62, 1, Pp. 66-74.

PDF version

 

Oron Shagrir. 2018. “The Brain as an Input-Output Model of the World.” Minds and Machines, 28, Pp. 53-75.

PDF Version

 

Lotem Elber-Dorozko and Oron Shagrir. 2018. “Computation and Levels in the Cognitive and Neural Sciences.” In Routledge Handbook of the Computational Mind, edited by Matteo Colombo and Mark Sprevak, Pp. 205-222. Routledege.

PDF Version

 

Jack Copeland, Oron Shagrir, and Mark Sprevak. 2018. “Zuse's Thesis, Gandy's Thesis, and Penrose's Thesis.” In Computational Perspectives on Physics, Physical Perspectives on Computation, edited by Michael Cuffaro and Sam Fletcher, Pp. 39-59. Cambridge University Press.

PDF Version