מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים מלווה את הסטודנטים בפקולטה לאורך הלימודים, מההרשמה ועד לסגירת התואר. המזכירות עוסקת בתכנון והפעלת מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות ועדת ההוראה וגורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. המזכירות אחראית בין השאר לבניית מערכת שעות הלימודים, לוח הבחינות, ייעוץ ורישום מתקבלים, קביעת זכאות לתואר, הענקת תעודות, טיפול בבקשות וערעורים ועוד. לפניות למזכירות יש למלא טופס מקוון.

 

צוות המזכירות:

 תפקיד  שם  טלפון  דוא"ל  חדר
 מנהלנית מרכז מידע
 מנהלנית ועדת הוראה
 גב' ימית שפיצן-סיני   02-5881095   humstudents@savion.huji.ac.il
teach_committee@savion.huji.ac.il
 
 רכזת לימודי בוגר  גב' הדס פרקש  02-5881070  hadassa@savion.huji.ac.il  4320
 רכזת לימודי מוסמך  גב' מיכל שבו  02-5883852  michalbro@savion.huji.ac.il  4319
 רכז חילופי סטודנטים  מר נעם עברי  02-5880297   hum_international@savion.huji.ac.il   4315 
 ראש תחום הוראה ותלמידים  גב' ריטה וידרי  02-5883714  ritab@savion.huji.ac.il  4318
 עוזרת מזכירה לענייני הוראה ותלמידים  גב' אנה לפידוס   02-5883714  humanities@savion.huji.ac.il  4317

 

 

שעות קבלת קהל, מנהלן מרכז מידע:
יום א': 14:30-11:30
ימים ב'-ה': 13:00-10:00

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות הוראה ותלמידים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים
ירושלים 9190501

נהלי הוראה ולימודים

מטרתם של נוהלי הוראה ולימודים היא הסדרת נושאים מנהליים-אקדמיים השייכים לכלל התלמידים הלומדים לתואר בוגר ולתואר מוסמך באוניברסיטה, כגון: מיהו תלמיד באוניברסיטה העברית, התארים הקיימים באוניברסיטה העברית, לימודי חובה כלל אוניברסיטאיים (לימודי עברית, לימודי אנגלית, אבני פינה), בחינות וציונים, אופן קביעת ממוצע הציונים, תנאי מעבר, משך הלימודים, קביעת תלמידים מצטיינים, נוהלי ערעורים, פניות ותלונות. לעיון בתקנון המלא לחצו כאן.

 

קניין רוחני ופלגיאט

במהלך לימודיכם האקדמיים תוכשרו, בין היתר, להשתמש בחומרים עיוניים, ובאיזה אופן ראוי לצטט את החומרים הללו במשימות הכתיבה שיוטלו עליכם. בשל חשיבות הנושא, ראינו צורך, כבר עכשיו, עוד בטרם תיחשפו לנושאים הללו בקורסים שתלמדו, להקדים ולייחד את הדיבור על עניינים של גניבה ספרותית, המכונה בלעז פלגיאט, שהיא שימוש לא נכון בקניין רוחני, ולהבהיר את המדיניות של הפקולטה למדעי הרוח ביחס למעשים מן הסוג הזה.

מה פלגיאט?

פלגיאט: גניבה ספרותית, מעשהו של מי שנוטל ומדפיס יצירת סופר אחר (או חלק ממנה) ומשייכה לעצמו (מילון אבן-שושן).

איך זה פוגש אותי?

במסגרות היומיומיות ובחיים האקדמיים כולנו משתמשים במחשבות ובמילים של אחרים. לעתים קרובות המחשבות והמילים הללו הם נחלת הכלל, וממילא הם שייכים לספירה הציבורית, ואין צורך לספק דין וחשבון בנוגע למקור שממנו שאבנו את המילים והמחשבות הללו. אך פעמים שמחשבות ומילים הן קניינם הרוחני של מי שהיו הראשונים להגות או לומר אותם. במקרים הללו עלינו להכיר בזכות היוצרים של אותם האנשים והנשים שאנחנו משתמשים בדבריהם או במחשבותיהם בכתיבתנו. על פי רוב, המילים והמחשבות הנכללות בסוג הזה הן כאלו שתרמו באופן יצירתי למדע, והן הפירות של עבודה מחשבתית מאומצת. כאשר משתמשים בהן מבלי להפנות למקורן יש בפועל פגיעה בקניין הרוחני של יוצריהן, ועל פי ההגדרה המילונית שהובאה בראשית דברינו, פעולה מן הסוג הזה היא בגדר גניבה.

דוגמאות

נמחיש את העקרונות הללו בדוגמאות. ידוע לכול שש"י עגנון היה הסופר הישראלי שזכה בפרס נובל. אין צורך לציין בהערות שוליים את המקור למידע מן הסוג הזה. ברם, אם העבודה שלנו נשענת על פרשנות לטקסט של עגנון שהוצעה כבר על ידי מישהו אחר, חובה עלינו להעניק את המזכה (הקרדיט) למקור של אותה הפרשנות. אין זה משנה כלל אם המקור לאותה התובנה הוא משהו שקראתם או שמעתם בהרצאה, או ששמעתם אותו מעמית או עמיתה ללימודים, חובה עליכם לציין את המקור. למוֹתר לציין שלעתים הגבולות בין המחשבות של הזולת והמחשבות שלכם אינם חדים ומובהקים, במיוחד כאשר הרעיונות שלכם מתפתחים בזיקה לרעיונות של אחרים. אך דווקא לאור זאת, חובתכם המוסרית, היא לתעד מה שאלתם מאחרים ומה בכתיבה שלכם נשען על חשיבה מקורית שלכם. עליכם לנסח את דבריכם כך שיהיה ניכר לקוראים של העבודות שלכם מה משלכם הוא ומה משל אחרים.

הורדות מהמרשתת (האינטרנט)

נושא אחר לחלוטין הוא הורדה מהמרשתת (מהאינטרנט) של חיבורים באופן חלקי או מלא, או הגשה של עבודה שמייצגת במלואה או בחלקה מחשבות של מישהו אחר (בין שהלה הסכים ובין שלא הסכים). אין אלה מקרים של פלגיאריזם אלא זוהי רמאות - פשוטה כמשמעה.  פעולות מן הסוג הזה ראויות לגינוי כהעתקה במבחן, ואי אפשר לקבלן בכל אופן שהוא.

תוצאות המעשה

העונשים לגניבה ספרותית או להעתקה חמורים מאד. המשתמש או המשתמשת בחומרים של אחרים, בין שהם לקוחים מספר ובין שהם לקוחים ממאמר, בין שהם מהמרשתת ובין שהם לקוחים מחבר לספסל הלימודים יקבלו את הציון אפס לאותה המשימה. ייתכן שאף ייכשלו באותו הקורס. המעשים הללו יתועדו בתיק האישי במזכירות החוג, ובידי החוג נתונה הסמכות להגיש תלונה לוועדת המשמעת, אשר בכוחה להפסיק את הלימודים באוניברסיטה של הסטודנטים בגין המעשים הללו. חשוב לציין שגם המשתפים פעולה עם העתקה ונותנים את כתביהם להעתקה ייענשו באותה החומרה. כדי לעמוד על מדיניות הפקולטה לרוח בעניינים אלו ניתן לעיין במסמך המתאר את ההליך המשמעתי הפנים פקולטטי.

אנחנו מבקשים להדגיש, שבמקרה של ספק בנוגע לאופן שבו התגבש הרעיון אצלכם, והאם צריך לציין מקור למה שכתבתכם, ובאיזה אופן יש לציינו, מומלץ לכם להיוועץ במורים שלכם! מתפקידם לייעץ בעניינים הללו. 

להלן קבצים להורדה הקשורים לנושא זה. ניתן גם לעיין בסעיף 18 בתקנון נהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה, העוסק בזכויות יוצרים. 

פנייה לוועדת ההוראה

חילופי סטודנטים

האוניברסיטה העברית והפקולטה למדעי הרוח על חוגיה השונים מציעות לתלמידים מגוון אפשרויות ללימודים בחו"ל, ומעודדות אותם בחום לנצל אותן. הלימודים באוניברסיטה בחו"ל נועדו להעשיר את הידע, להעניק התנסות בלימודים בחו"ל, לתת חשיפה למורים מרכזיים בתחום הלימודים, ולאפשר מפגש עם סטודנטים מרחבי העולם. על-פי רוב, הלימודים במסגרת זו מתקיימים בחודשי הקיץ, או במשך סמסטר אחד במהלך שנת הלימודים. מידע על התוכניות השונות, ואת המסמכים הדרושים כדי לבקש להשתתף באחת מהן, ניתן לקבל מהמשרד הבינלאומי של האוניברסיטה או המשרד הבינלאומי של הפקולטה (intloffice@savion.huji.ac.il). הגשת בקשות להשתתף בתוכנית חילופי סטודנטים נעשית באחד מהמשרדים הללו, בהתאם לתוכנית. למעוניינים להשתתף אחת התוכניות חשוב לקרוא קודם את תקנון חילופי הסטודנטים.

לאחר שקילת הבקשה, המשרד הבינלאומי יודיע לסטודנט האם הוא התקבל לתוכנית או אם לאו. שימו לב: אישור מהמשרד הבינלאומי על קבלה לתוכנית חילופי סטודנטים אינו מהווה אישור סופי להשתתף בתוכנית! לאחר קבלת האישור מהמשרד הבינלאומי, יש לפנות למזכירות לענייני הוראה של פקולטת האם כדי לקבל הסבר ואישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל. לפי התקנון, כל הסטודנטים היוצאים ללימודים בחו"ל חייבים - ללא יוצא מן הכלל - לקבל אישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל עוד טרם נסיעתם.

הליך ההכרה בקורסים

ככלל, במהלך סמסטר בחו"ל מצופה מסטודנט לתואר בוגר ללמוד בין 10 נ"ז ל-20 נ"ז, ומסטודנט לתואר מוסמך בין 6 נ"ז ל-10 נ"ז. הקורסים הנלמדים בחו"ל ישמשו תחליף לקורסי בחירה (ו/או לקורסי "אבן פינה"). למעט מקרים מיוחדים, הכפופים לאישור מראש של יועץ הבוגר/המוסמך של החוג הרלוונטי, לא ניתן ללמוד בחו"ל כתחליף חקורסי חובה. כמו כן, לא ניתן למלא את חובת ההגשה של עבודות סמינריוניות במסגרת הלימודים בחו"ל.

כדי להקל על ההכרה בקורסים בחו"ל יש  לפעול על פי ההנחיות הבאות:

טרם היציאה לחו"ל: יש לפנות לאיש הקשר לחילופי סטודנטים בפקולטה למדעי הרוח, נעם עברי, בכתובת הדוא"ל: hum_international@savion.huji.ac.il לצורך קבלת אישור עקרוני מוועדת ההוראה של הפקולטה על הקורסים שהסטודנט מתעתד ללמוד. על תלמידים הלומדים בשתי פקולטות שונות יש לפנות לאיש הקשר בפקולטת האם בלבד. לאחר מכן, יש למלא טופס "בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לפני יציאה לחו"ל" (הקישור מופיע גם בתחתית עמוד זה). כדי להקל על הליך האישור, אנו מבקשים לספק לנו סילבוסים באנגלית של הקורסים המיועדים. סטודנטים שלא יקבלו אישור עקרוני עלולים שלא לצאת לחילופי הסטודנטים, גם אם הם קיבלו אישור קבלה מהמשרד הבינלאומי. עם קבלת האישור העקרוני, ולאחר פתיחת אתר הרישום בתחילת השנה באוניברסיטה העברית, יש להירשם לקורס "חילופי סטודנט" שמספרו 74101 עבור סמסטר אחד או 74100 עבור שנה אקדמית מלאה.

שימו לב: הקורסים אשר יילמדו בחו"ל ייחשבו לצורך מילוי מכסת נקודות זכות לתואר, אך הציונים שיושגו בהם לא ישוכללו בחישוב ממוצע ציונים לתואר.

בעת השהייה בחו"ל: במקרים חריגים, לאחר ההגעה למוסד המארח בחו"ל, הקורסים שאושרו לתלמיד כחלק מתוכנית הלימודים עשויים להתגלות כבלתי-רלוונטיים. במקרה שכזה, יש להציג בהקדם האפשרי תכנית חלופית לאישור ליועץ האקדמי של החוג בארץ, ולכתב את איש הקשר בפקולטה למדעי הרוח. כמובן שאין אפשרות ללמוד קורסים המתקיימים בארץ בזמן השהייה בחו"ל. כמו כן, גם במקרה שיוצאים ללימודים רק במהלך סמסטר אחד בחו"ל, לא ניתן להירשם לקורסים שנתיים ולהצטרף אליהם בסמסטר האחר. רישום בו-זמנית מהווה עבירת משמעת.

לאחר החזרה מחו"ל: יש  למלא טופס "בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לאחר חזרה מחו"ל" ולצרף סילבוסים וגיליון ציונים רשמי.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למשרד הבינלאומי של הפקולטה בדוא"ל: hum_international@savion.huji.ac.il 
 
להלן הקישורים לטפסים המקוונים: