דבר הדיקן

הפקולטה למדעי הרוח שוכנת בקמפוס הר הצופים בירושלים ומורכבת ממספר בניינים:

  • הבניין הראשי של הפקולטה - מורכב משמונה גושים המחוברים ביניהם. לכל גוש צבע שונה להקלה על ההתמצאות. 
  • בניין המכון לארכאולוגיה (בשנתון מופיע באותיות ארכ')
  • בניין המכון ליהדות זמננו (בשנתון מופיע באותיות י"ז)
  • בניין למדעי היהדות ע"ש יצחק רבין ז"ל אשר מצויה בו, בין השאר, מזכירות תכנית "רביבים"
  • בית ספר ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

איך לפענח את מיקום החדר בגושים בבניין מדעי הרוח

הספרה הראשונה משמאל מייצגת את הקומה, השניה את הגוש והספרות האחרונות את מספר החדר.

לדוגמא: חדר שמספרו 2341 הוא חדר שנמצא בקומה השנייה, בגוש מספר 3 ומספרו 41.


מספר לדוגמא

מפת התמצאות

בלחיצה על סיכה המסומנת במפה תיפתח רשימה מפורטת של היחידות המרכזיות בגוש או בבניין.